Kas olete kursis viimaste töölepingu seaduse muudatustega?

1. augustil ja 1. septembril 2022 jõustusid mitmed muudatused töölepingu seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Kas teie organisatsiooni tööalane dokumentatsioon on vastavuses seadusega? Muudatustest tegi konstruktiivse ülevaate YourOffice’i juhtivjurist Marge Rebane. Allolevad seadusemuudatused olid tingitud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist, mis sätestab miinimumnõuded tagamaks töötingimuste piisava läbipaistvuse ja prognoositavuse. Seadusemuudatused panevad väga konkreetselt paika …

Kas olete kursis viimaste töölepingu seaduse muudatustega? Loe edasi ….