Õigusabi

Mis on õiglane elatis?

Mõlemal vanemal on oma lapse ülalpidamise kohustus. Juhul kui vanemad elavad lahus, eeldatakse, et lahuselav vanem annab lapsele ülalpidamist raha perioodiliste maksetena ehk elatisena. Elatise summa peaks vastama ka lapsega kooselava vanema rahalisele panusele. Näiteks, kui lapse igakuised vajadused on summas 400 eurot, siis oleks õiglane nõuda lahuselavalt vanemalt elatist summas 200 eurot. Tegelikkus aga …

Mis on õiglane elatis? Loe edasi ….

Millega arvestada lapse suhtluskorra kokkuleppimisel?

Vanemate lahkuminekul on lapse parimates huvides, et vanemad jõuaksid rahumeelse kokkuleppeni lapse elukorraldusega seotud küsimustes. Lisaks suhtluskorrale oleks kohe mõistlik kokku leppida ka muudes last puudutavates olulistes küsimustes nagu lapse elukoht, haridusasutus (lasteaed või kool), trennid, reisimiseks nõusoleku andmine ja ka elatis. Soovitame vanemate vahel saavutatud kokkulepped kirjalikult või notariaalselt tõestatud vormis fikseerida. Arvestama peab, …

Millega arvestada lapse suhtluskorra kokkuleppimisel? Loe edasi ….

Majandusaasta aruannet puudutav regulatsioon äriseadustikus ja äriregistri seaduses

Viited majandusaasta aruandele on äriseadustikus ja äriregistri seaduses läbi äriühingu terve elutsükli. Majandusaasta aruanne on ju äriühingu üheks olulisemaks dokumendiks ja seda mitmest erinevast aspektist: Majandusaasta aruande kinnitamine ja esitamine Majandusaasta kinnitamise ja esitamise protsess on küllaltki formaalne, kus igal äriühingu organil on oma roll täita. Esmalt juhatus koostab ja esitab aruande nõukogule (nõukogu olemasolul); nõukogu …

Majandusaasta aruannet puudutav regulatsioon äriseadustikus ja äriregistri seaduses Loe edasi ….

17.03.2023 jõustunud muudatused töölepingu seaduses – hüvitised töösuhte lõppemisel

17.03.2023 jõustusid töölepingu seaduse muudatused, mis puudutavad töösuhte lõppemisel makstavaid hüvitisi. Muuhulgas on nüüd töölepingu seaduses selgelt sätestatud, et ka tööandjal on õigus saada töötaja tööpäevatasu alusel hüvitist, kui töötaja teatab töölepingu ülesütlemisest ette vähem kui seaduses ette nähtud. Kui varasemalt käsitleti hüvitist kahjuna, mille nõudmiseks  pidi tööandja tõendama kahju tekkimist ja suurust ning kahjuhüvitist tuli vähendada kasu võrra, …

17.03.2023 jõustunud muudatused töölepingu seaduses – hüvitised töösuhte lõppemisel Loe edasi ….

7 põhitõde, mida iga ettevõtja peaks teadma andmekaitsest

Isikuandmed vajavad kaitsmist! Kuna iga ettevõtja töötleb isikuandmeid, siis parem on seda teha teadlikult ja organiseeritult. Märtsikuu tasuta infopooltunnis andis YourOffice´i õigusnõunik Tõnis Kõiv kompaktse ülevaate, millised on kõige olulisemad põhitõed isikuandmete kaitse valdkonnas ja mis võib juhtuda siis, kui neid rikkuda. Muuhulgas andsime ülevaate töötajate, klientide ja koostööpartnerite isikuandmetest. Sellest, mida peavad silmas pidama ettevõtjad, kes …

7 põhitõde, mida iga ettevõtja peaks teadma andmekaitsest Loe edasi ….

Kas olete kursis viimaste töölepingu seaduse muudatustega?

1. augustil ja 1. septembril 2022 jõustusid mitmed muudatused töölepingu seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Kas teie organisatsiooni tööalane dokumentatsioon on vastavuses seadusega? Muudatustest tegi konstruktiivse ülevaate YourOffice’i juhtivjurist Marge Rebane. Allolevad seadusemuudatused olid tingitud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist, mis sätestab miinimumnõuded tagamaks töötingimuste piisava läbipaistvuse ja prognoositavuse. Seadusemuudatused panevad väga konkreetselt paika …

Kas olete kursis viimaste töölepingu seaduse muudatustega? Loe edasi ….