Konstruktiivne konflikti käsitlus töökeskkonnas

Konfliktid on osa elust, nii ka töökeskkonnas. Meie taju ja vaatenurgad konfliktisituatsiooni sattudes on aga erinevad, sest tugineme enda varasematele kogemustele ja elusündmustele. Konfliktilahenduses saame olla edukad siis, kui meie enda mõistmine teise suunas kasvab. Kui kumbki osapool teist poolt mõista ei soovi, tuleks konflikti lahendamiseks kaasata erapooletu isik, kes aitaks osapoolte moonutatud taju teadvustada …

Konstruktiivne konflikti käsitlus töökeskkonnas Loe edasi ….