Konstruktiivne konflikti käsitlus töökeskkonnas

Konfliktid on osa elust, nii ka töökeskkonnas. Meie taju ja vaatenurgad konfliktisituatsiooni sattudes on aga erinevad, sest tugineme enda varasematele kogemustele ja elusündmustele. Konfliktilahenduses saame olla edukad siis, kui meie enda mõistmine teise suunas kasvab. Kui kumbki osapool teist poolt mõista ei soovi, tuleks konflikti lahendamiseks kaasata erapooletu isik, kes aitaks osapoolte moonutatud taju teadvustada ja viia konfliktilugu tagasi faktipõhiseks.

YourOffice aprillikuu infopooltunni teemaks oli konstruktiivne konflikti käsitlus töökeskkonnas. Tõime reaalseid näiteid töökeskkonnas aset leidnud konfliktisituatsioonidest, mida aitas analüüsida pikaaegne juht ja juhtimis-coach, Kiur Lootus, kasutades selleks Friedrich Glasl`i käsitlust 9 konflikti eskalatsiooniastmest.

Järgnevalt toome välja Friedrich Glasl käsitluse kohase iga eskalatsiooniastme tunnused ja tegutsemissoovitused:

Eskalatsiooniaste 1: Jäigastumine. Teadlikkus pingest tekitab kramplikkust ning kannatab teineteise mõistmine. Pole kindlaid osapooli ega vaenuleere ning veel on veendumus, et lahendus tuleb läbi ühiste arutelude.

Mida teha? Vabastada pinge keskendudes vastasseisu põhiteemadele. Aitab eriarvamuste ülesloetlemine ning alustamine emotsionaalselt vähemlaetud teemadest.

Eskalatsiooniaste 2: Debatt/poleemika. Vastaspoole argumentidesse ei süveneta. Soovitakse arutada neid teemasid, milles tuntakse üleolekut. Valitseb must-valge mõtlemine ja saadetakse peidetud negatiivseid sõnumeid.

Mida teha? Kasutada Mina-sõnumeid ja mitte alavääristada vastaspoolt. Pakkuda “must-valge” pildi juurde ka “värve”.

Eskalatsiooniaste 3: Teod sõnade asemel. Konkurentsihoiak on suurem kui valmisolek koostööks. Enam ei usuta sõnu ning otsitakse varjatud vaenulikke kavatsusi. Kaob empaatiavõime.

Mida teha? Korraldada osapoolte vahel otseseid kõnelusi ning jälgida sealjuures sõnastust (Mina-sõnumid). Võimalikud ekslikud tõlgendused võtta kohe jutuks. Käitumisest peab olema arusaadav, mida kavatsetakse ja mida ei taheta.

Eskalatsiooniaste 4: Kuvandid ja koalitsioonid. Luuakse vaenlase kuvand ja üritatakse üksteist märkamatult ärritada, et teine pool konflikti üleval hoiaks. Vaenlase kuvandi abil hakatakse otsima ka toetajaid.

Mida teha? Konfliktipooled ei suuda end ise enam aidata. Vajalik on “naabriabi”, mida saavad anda ka inimesed, kes ei ole professionaalid, kuid keda usutakse olevat erapooletu. Eesmärk on aidata teadvustada konfliktipoolte moonutatud tajusid, nendest rääkida ja neid korrigeerida.

Eskalatsiooniaste 5: Mainerünnak ja “näo kaotamine”. Toimuvad teadlikud avalikud mainerünnakud. Otsitakse tõendeid, et vastaspoole maine hävitada ning tõugata ta ringist välja. Väljatõugatu proovib mainet päästa, rünnates omakorda vastaspoole usutavust ja mainet.

Mida teha? Tuleb kasutada juba professionaalset abi, et tuua teadvusesse käitumis- ja hoiakumustrid ning aidata neid lahustada.

Eskalatsiooniaste 6: Ähvardusstrateegiad ja väljapressimine. Esitatakse oma nõudmised ja oodatakse vastaselt järeleandmisi. Stress suureneb ja iga ähvardusega tekitatakse tegutsemissurvet iseendale.

Mida teha? Väline nõustamine saab olla edukas, kui lõdvendatakse või katkestatakse vastastikune klammerdumine, mis on viinud lühisesse läinud tegevusteni.

Eskalatsiooniaste 7: Piiratud hävituslöögid. On selge, et võita pole enam midagi ning kadunud on usk vastase inimväärikusse. Kui vastase kaotused on suuremad kui enda omad, siis peetakse seda kasuks (võidab see, kes vähem kaotab).

Mida teha? Eesmärk on tuua osapooled vastastikku lähemale, mis eeldab aga osapoolte suurt valmisolekut seista silmitsi iseendaga.

Eskalatsiooniaste 8: Purustamine. Eesmärgiks on vastase totaalne hävitamine.

Mida teha? Lahenduse saab tuua vahe(arbitraaž)kohus, mis eeldab aga mõlema osapoole nõusolekut selleks ja usku, et see on õiglane lahendus.

Eskalatsiooniaste 9: Üheskoos kuristikku. Tagasiteed enam ei nähta. Ainus eesmärk on vaenlase täielik hävitamine kasvõi enesehävituse hinnaga.

Mida teha? Lahendused puuduvad.

Infopooltund on järelvaadatav SIIT.

Tekkis küsimusi? Võtke julgelt ühendust e-posti aadressil info@youroffice.ee või täites kontaktivormi kodulehel.