Majandusaasta aruannet puudutav regulatsioon äriseadustikus ja äriregistri seaduses

Viited majandusaasta aruandele on äriseadustikus ja äriregistri seaduses läbi äriühingu terve elutsükli. Majandusaasta aruanne on ju äriühingu üheks olulisemaks dokumendiks ja seda mitmest erinevast aspektist: Majandusaasta aruande kinnitamine ja esitamine Majandusaasta kinnitamise ja esitamise protsess on küllaltki formaalne, kus igal äriühingu organil on oma roll täita. Esmalt juhatus koostab ja esitab aruande nõukogule (nõukogu olemasolul); nõukogu …

Majandusaasta aruannet puudutav regulatsioon äriseadustikus ja äriregistri seaduses Loe edasi ….