Raamatupidamine – loome süsteemi ja hoiame korda

Eduka äri üheks toimimise alustalaks on korras tagatuba – kui raamatupidamine on valvsa pilgu all, saate Teie keskenduda oma äri kasvatamisele. Loome süsteemi, mis arvestab Teie vajadusi ja võimalusi ning on efektiivselt hallatav. Oleme Teie jaoks olemas, tehes tööd pühendumusega ja teadmisega, et korras raamatupidamine aitab Teie äril olla edukam. Meie raamatupidamisteenus hõlmab nii seda, mis on kohustuslik kui ka seda, mis on Teie jaoks vajalik. Oleme viinud oma teenuse kaugemale minevikust ja olevikust – vaatame tulevikku.

Raamatupidamine

Meie raamatupidamisteenus koosneb raamatupidamisarvestusest ja töötasuarvestusest – selle
kõik teeb Teie raamatupidaja Teie eest ära.

 • Raamatupidamisarvestuse raames hoiame korras kogu jooksva raamatupidamise ja
  maksuarvestuse, koostame Teie poolt soovitud finantsaruanded, koostame ja esitame
  maksudeklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile
 • Töötasuarvestuse raames arvestame töötajate töötasusid ja puhkustasusid vastavalt kehtivale seadusandlusele

Finantsjuhtimine ja finantsanalüüs

Vajadus finantsjuhi järele võib tekkida igal organisatsioonil, kes vajab abi rahaasjade juhtimises ja
korraldamises. Pakume nii finantsjuhi täisteenust kui teostame erinevaid finantsanalüüse.
Finantsjuht on Teie ettevõtte äripartner, strateegiline visionäär ja mõttekaaslane, kelle
tööülesannete hulka kuuluvad:

 • finantsjuhtimise korraldamine –analüüs, tegevusplaani koostamine
 • eelarvete koostamine ja jälgimine – üksikute projektide, osakondade, kogu
  organisatsiooni raames
 • rahavoogude prognoosimine ja juhtimine – käibekapitali ja finantstasakaalu juhtimine nii
  pikaajalises kui ka lühiajalises (nädal, kuu) perspektiivis
 • perioodiline finantsanalüüs – majandustulemuste ja omakapitali analüüs jm
 • äriplaanide koostamine – tulude/kulude planeerimine, bilansside projektsioonid,
  investeeringuvajaduse väljaselgitamine jm
 • juhtkonna nõustamine

Võta meiega ühendust ja selgitame üheskoos välja, milline lahendus on Teie jaoks sobivaim!

Võta meiega ühendust

Raamatupidamise meeskond

 • Marko Marastu

  Vastutav partner 622 1856
 • Eva Maddison

  Raamatupidamisjuhi abi 622 1856
 • Anneli Bürkland

  Vastutav raamatupidaja-Hiiumaa kontori juht 622 1856
 • Mari Rasu

  Vastutav raamatupidaja 622 1856
 • Hilja Glaser

  Pearaamatupidaja 622 1856
 • Lea Männamaa

  Vastutav raamatupidaja 622 1856
 • Karin Eelma

  Raamatupidamisjuht 622 1856
 • Kristel Urm

  Assistent 622 1856
 • Kai Valtin

  Raamatupidaja 622 1856
 • Monika Uustalu

  Raamatupidaja 622 1856
 • Kersti Pilliroog

  Raamatupidaja 622 1856
 • Marina Kulik

  Raamatupidaja 622 1856
 • Liis Bukin

  Assistent 622 1856
 • Merike Samuel

  Assistent 622 1856
Your Office
 • +372 622 1886
 • Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn
Saada päring