Raamatupidamine – loome süsteemi ja hoiame korda

Eduka äri üheks toimimise alustalaks on korras tagatuba – kui raamatupidamine on valvsa pilgu all, saate Teie keskenduda oma äri kasvatamisele. Loome süsteemi, mis arvestab Teie vajadusi ja võimalusi ning on efektiivselt hallatav. Oleme Teie jaoks olemas, tehes tööd pühendumusega ja teadmisega, et korras raamatupidamine aitab Teie äril olla edukam. Meie raamatupidamisteenus hõlmab nii seda, mis on kohustuslik kui ka seda, mis on Teie jaoks vajalik. Oleme viinud oma teenuse kaugemale minevikust ja olevikust – vaatame tulevikku.

Raamatupidamine

Meie raamatupidamisteenus koosneb raamatupidamisarvestusest ja töötasuarvestusest – selle
kõik teeb Teie raamatupidaja Teie eest ära.

 • Raamatupidamisarvestuse raames hoiame korras kogu jooksva raamatupidamise ja
  maksuarvestuse, koostame Teie poolt soovitud finantsaruanded, koostame ja esitame
  maksudeklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile
 • Töötasuarvestuse raames arvestame töötajate töötasusid ja puhkustasusid vastavalt kehtivale seadusandlusele

Finantsjuhtimine ja finantsanalüüs

Vajadus finantsjuhi järele võib tekkida igal organisatsioonil, kes vajab abi rahaasjade juhtimises ja
korraldamises. Pakume nii finantsjuhi täisteenust kui teostame erinevaid finantsanalüüse.
Finantsjuht on Teie ettevõtte äripartner, strateegiline visionäär ja mõttekaaslane, kelle
tööülesannete hulka kuuluvad:

 • finantsjuhtimise korraldamine –analüüs, tegevusplaani koostamine
 • eelarvete koostamine ja jälgimine – üksikute projektide, osakondade, kogu
  organisatsiooni raames
 • rahavoogude prognoosimine ja juhtimine – käibekapitali ja finantstasakaalu juhtimine nii
  pikaajalises kui ka lühiajalises (nädal, kuu) perspektiivis
 • perioodiline finantsanalüüs – majandustulemuste ja omakapitali analüüs jm
 • äriplaanide koostamine – tulude/kulude planeerimine, bilansside projektsioonid,
  investeeringuvajaduse väljaselgitamine jm
 • juhtkonna nõustamine

Võta meiega ühendust ja selgitame üheskoos välja, milline lahendus on Teie jaoks sobivaim!

Võta meiega ühendust

Raamatupidamise meeskond

 • Marko Marastu

  Vastutav partner 505 4100
 • Eva Maddison

  Finantsarvestuse konsultant 5885 6512
 • Anneli Bürkland

  Vastutav raamatupidaja-Hiiumaa kontori juht 5388 5298
 • Mari Rasu

  Vastutav raamatupidaja 5837 1640
 • Lea Männamaa

  Vastutav raamatupidaja 5822 7497
 • Kristel Anisovets

  Nooremraamatupidaja 5323 4609
 • Kai Valtin

  Raamatupidaja 5837 1314
 • Monika Uustalu

  Raamatupidaja 622 1856
 • Kersti Kirmjõe

  Raamatupidaja 522 2559
 • Marina Kulik

  Raamatupidaja 622 1856
 • Liis Hilep

  Nooremraamatupidaja 5837 1480
 • Merike Samuel

  Nooremraamatupidaja 5699 8350
 • Kristiina Tambre

  Nooremraamatupidaja
Your Office
 • +372 622 1886
 • Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn
Saada päring