Henkilöstöpalvelut – parhaat ihmiset tuovat parhaan tuloksen

Parhaimmat tulokset saavutetaan pätevillä, motivoituneilla ja innostuneilla työntekijöillä, joiden löytäminen ja säilyttäminen on aikaa vievä prosessi, joka edellyttää jatkuvaa panostusta.

Luomme lisäarvoa auttamalla löytämään oikeat työntekijät, laatimalla tarvittavat asiakirjat ja tekemällä ehdotuksia työntekijöiden motivointiin ja paremman työympäristön luomiseen. Siten sinulla on omistautuneita työntekijöitä, jotka panostavat yrityksesi kasvuun.

Henkilöhaku

Oikeiden ihmisten löytäminen edellyttää omistautumista, perusteellisuutta, kokemuksia, harkittujen kanavien käyttöä ja nopeaa reagointia. Autamme löytämään sopivan työntekijän käyttämällä siihen erilaisia hakumenetelmiä – julkista hakua, tietokantahakua tai kohdennettua hakua. Konkreettisen hakumenetelmän käyttö riippuu hakutarpeistasi. Meillä on kokemusta työntekijöiden löytämisessä eri aloilta ja eri työtehtäviin.

Sopivan työntekijän löytämiseksi teemme seuraavat toimet:

 • Haettavan työntekijän profiilin perusteellinen selvitys.
 • Hakukanavien kartoitus.
 • Houkuttelevan työpaikkailmoituksen laatiminen ja julkaiseminen eri kanavilla.
 • Saapuvien hakemusten analysointi, puhelinhaastattelut, taustatutkimus valituille hakijoille (mukaan lukien julkiset tietokannat, portaalit, sosiaalinen media, rikosrekisteri).
 • Parhaiden hakijoiden perusteellinen haastattelu, suosittelijoille soittaminen ja aikaisemman työkäyttäytymisen selvittäminen.
 • Testien suorittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti, mukaan lukien ammattikielen/kielten koe, persoonallisuustesti (DISC), analyyttisten taitojen testaus, motivaatiotesti; motivaatiokirjeen ja/tai esseen kirjoittaminen tietystä aiheesta.
 • Perusteellisen katsauksen laatiminen parhaista loppusuoran hakijoista, palautteen antaminen ja kiitoskirjeiden lähettäminen kaikille kilpailuun osallistuneille hakijoille.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstön sitouttamiseen liittyy lukuisia tärkeitä toimintoja, jotka jäävät usein huomaamatta. Autamme tarvittaessa sekä kertaluontoisissa että pidempiaikaisissa toiminnoissa, täyttäen yrityksesi henkilöstöpäällikön roolin.

 • Henkilöstöhallinnan auditointi: nykytilanteen ja muutostarpeiden kartoittaminen henkilöstöasiakirjoihin tutustumalla ja johtajien ja henkilöstön kanssa keskustelemalla.
 • Työlainsäädännön neuvonta: työsuhteisiin liittyvien perusasiakirjojen laatiminen ja kattava oikeudellinen neuvonta.
 • Henkilöstörekisterin ylläpito: uuden työntekijän rekisteröinti työntekijärekisteriin, työsopimusten ja työnkuvausten hallinta ja arkistointi, henkilöstöstatistiikka, työajan- ja loma-ajanseuranta mukaan lukien loma-aikataulujen laatiminen
 • Henkilöstöasiakirjojen laatiminen: Henkilöstösopimusten laatiminen, muuttaminen ja päättäminen, työohjeiden laatiminen, kilpailukieltosopimuksen vahvistaminen, tulospalkkiomenettelyn vahvistaminen, lomailmoitusten, koulutussopimusten, lähetysraporttien yms. lomakkeiden luominen tarpeiden mukaan.
 • Työjärjestelyt: toimintakäytäntöjen kehittäminen, mukaan lukien uuden työntekijän perehdyttämisohjelma, työjärjestelyn säännöt, loma- ja sijaisjärjestelmä, koulutuspolitiikka, sisäinen viestintäsuunnitelma, kehityskeskustelujärjestelmä, komennusjärjestelmä jne.
 • Kehittämis- ja koulutustoimet: työntekijöiden suorituskyvyn ja tulosten parantaminen laatimalla ja järjestämällä koulutus- ja kehityssuunnitelmia.
 • Motivaatio ja työtyytyväisyys: työntekijöiden tyytyväisyys- ja motivaatiotutkimuksen toteuttaminen ja motivaatiojärjestelmän luominen.
 • Palkkaus: työpaikkojen ja työntekijöiden arviointi, palkkajärjestelmän luominen, tulos- ja bonusjärjestelmän luominen, maksettavien palkkojen ja muiden maksujen laskenta, palkkioiden maksaminen, verolaskennan järjestäminen ja veroilmoituksen jättäminen.

Ulkomailta saapuvan työntekijän nopea sopeuttaminen (onboarding)

Autamme työntekijääsi, joka on saapunut ulkomailta Viroon töihin ja asumaan, koko viranomaisasioinnin ja paikallisen asumisen järjestäminen alkaen tarvittavista asiakirjoista, pankkitilien avaamisesta, asuinpaikan löytämisestä, kieliopinnoista ja tarvittaessa ongelmantilanteissa neuvomiseen. Teemme parhaamme, jotta uusi työntekijäsi tuntisi Virossa olonsa tervetulleeksi, kotoisaksi ja turvalliseksi.

Työympäristöasiantuntijan palvelu

Voidaksemme tarjota työntekijöillemme turvallisen työympäristön, joka on lakisääteisten vaatimusten mukainen, kartoitamme yrityksesi nykytilan ja teemme ehdotuksia työympäristön parantamiseksi. Palvelun puitteissa olemme apuna seuraavissa toiminnoissa:

 • Työsuojelutoiminnan järjestäminen ja asiakirjojen luominen, mukaan lukien työympäristörakenteiden luominen, riskianalyysien tekeminen ja riskianalyysien dokumentointi, työturvallisuusohjeiden, työturvallisuusmenettelyjen, työtapaturmiin liittyvien asiakirjojen laatiminen, terveystarkastusjärjestelmän ja työympäristön sisäisen valvonnan kehittäminen.
 • Työntekijöiden työturvallisuusopastus ja vaatimusten esittely.
 • Työntekijöiden terveystarkastusten järjestäminen yhdessä terveydenhuollon palveluntarjoajan kanssa.
 • Viestintä työsuojeluhallinnon kanssa.

Ota meihin yhteyttä ja autamme ratkaisemaan kaikki henkilöstötyöhön liittyvät huolet.

Ota meihin yhteyttä

Human resource services team

 • Laura Kasterpalu

  Head of HR department 5661 9344
 • Laura Hein

  Manager of HR services 5851 6544
 • Maris Mikk

  Personnel specialist 5854 6544
Your Office
 • +372 622 1886
 • Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn
Saat kyselyn