E-akadeemia: Toksilised töösuhted – ennetamine ja toimetulek

E-õppe keskkond, vabalt valitud ajal
49.00€
Lisandub käibemaks 20%
Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest e-posti aadressil kuni viis tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Miks on see teema oluline? Head töösuhted on tulemusliku töö aluseks. Me kõik soovime töötada hea töökorraldusega keskkonnas, kus üksteist toetatakse, austatakse, pannakse tähele ja aidatakse. Paraku aga see nii alati ei ole. CV-Online poolt läbiviidud hiljutine uuring toob välja, et 82% tööealistest inimestest on kogenud kiusamist töökohal, kellest 42% kogeb kiusamist tihti.

Märka ohukohti! Intriigid, kuulujutud, emotsionaalsed “plahvatamised”, pahatahtlik käitumine, ebameeldivad torked, diskrimineerimine, lemmikute soosimine on vaid mõned näited toksilistest töösuhetest. Toksilised suhted muudavad töötajad depressiivseks ja rahulolematuks ning vähendavad töö kvaliteeti ja tulemuslikkust.

Kellele on koolitus loodud? Veebikoolitus aitab mõista, kuidas toksilisi töösuhteid ära tunda, nendega toime tulla ja tulevikus ennetada. Koolitusele on oodatud tegev- ja keskastmejuhid, personalijuhid ja- spetsialistid ning kõik teised organisatsioonide esindajad, kes väärtustavad tervet töökeskkonda.

 

MIDA KOOLITUSEL ÕPID?

 • Kui sage on töökiusamine Eesti organisatsioonides;
 • Kuidas toksilist töökeskkonda ära tunda;
 • Mis on toksilise töökeskkonna peamised põhjustajad;
 • Mis on toksilise töökeskkonna mõju töötajatele ja tulemuslikkusele;
 • Kes vastutab toksilise töökeskkonna ja töökiusu eest;
 • Mis on võimalikud õiguslikud tagajärjed;
 • Mis on töötaja õigused ja tööandja kohustused;
 • Kuidas tulla toime konfliktsete situatsioonidega;
 • Mis on muutunud seoses kodukontoris töötamisega;
 • Kuidas läbi sotsiaalse tundlikkuse suhteid tugevdada.

Tule ise või koos kolleegiga, et mõista, kuidas luua töökeskkond, mis toetab Sinu töötajate heaolu ja tulemuslikkust!

KOOLITUSE PROGRAMM:

MÕJU INIMESELE JA ORGANISATSIOONILE

 • Koolitaja: Professor emer. Mare Teichmann

  • Kuidas tunda ära toksiline töösuhe?
  • Kui sageli esineb psühhosotsiaalseid ohutegureid, mis muudavad töösuhte toksiliseks (näiteks töökiusu, varjatud diskrimineerimist ja lemmikute soosimist, halbu töösuhteid, sagedasi töökonflikte, tööga seotud negatiivseid emotsioone jms.)? (PE Konsult uuringud 2018-2022)
  • Kuidas on toksilised töösuhted seotud töö tulemuslikkusega? (PE Konsult, kolm kaasus-uuringut: väikeettevõte, keskmise suurusega ja suur ettevõte, 2020)
  • Mis on muutunud seoses kodukontoris töötamisega? (PE Konsult uuringud, 2018-2019 ning 2020-2022)
  • Kuidas ennetada toksilise töösuhte tekkimist? Kuidas toime tulla toksilises töökeskkonnas? Mida ise saab teha? Kuidas juht peaks käituma? Mida organisatsioon saab teha?

  * PE Konsult uuringud 2018-2022 hõlmavad 25 organisatsiooni.

ÕIGUSLIKUD ASPEKTID

 • Koolitaja: Mirjam-Mari Marastu, YourOffice peajurist, partner

  • Millised on levinumad toksilise töökeskkonna põhjustajad õiguslikust vaatest (töökius, ebavõrdne kohtlemine)? Mida ei peeta töökiusuks ega ebavõrdseks kohtlemiseks?
  • Kes vastutab toksilise töökeskkonna eest?
  • Millised on tööandja kohustused toksilise töökeskkonna lahendamiseks?
  • Mida võiks töökaaslane teha nähes toksilist töökeskkonda?
  • Mida saan teha, kui tunnen, et olen toksilises töökeskkonnas?

TOKSILISE TÖÖSUHTEGA TOIMETULEK

 • Koolitaja: Kiur Lootus, juhtimistreener

  • Kuidas vaatenurk kujundab reaalsust? Millist tähtsust omab see konfliktide tekkimisel ja lahendamisel?
  • Kuidas konfliktid kujunevad?
  • Millised on konflikti 9 eskalatsiooniastet? Kuidas neid ära tunda? Mida teha, kui oleme nendeni jõudnud?
  • Mis on konfliktivõimekus? Millised on olulised oskused enda konfliktivõimekuse tõstmiseks?
  • Millised on 5 sotsiaalse tundlikkuse valdkonda? Kuidas nende tundmine aitab meil tugevdada suhteid?

Koolitajad:

 • Professor emer. Mare Teichmann

  Mare Teichmann on sündinud 1. märtsil 1954 Tallinnas. Ta on omandanud doktorikraadi psühholoogia alal Behterevi nim. Psühhoneuroloogiainstituudis Leningradis, praeguses Peterburis. Ta on psühholoogiaprofessor ja psühholoogia õppetooli asutaja (1992); Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Tööstuspsühholoogia Instituudi asutaja ja direktor (2009). Ta õpetab magistriõppes I/O psühholoogia aineid (sh juhtimispsühholoogia, tööelu kvaliteet, inimtegurite tehnika jne). Tema peamised uurimisvaldkonnad on tööstress; psühhosotsiaalsed tegurid tööl; elukvaliteet sh. tööelu kvaliteet; kontrollkese. Alates 1996. aastast on ta PE Konsult Ltd. tegevjuht ja konsultant tööpsühholoogia alal. PE Konsult on ametlik töötervishoiuteenuse osutaja Eestis. PE Konsult omab sellekohast tähtajatut MRT-litsentsi nr 0049. Töötervishoiuteenuse osutaja pädevust on hinnanud EV Terviseamet ning tähtajatu tegevusloa on registreerinud EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (vt. Internetis MTR-litsentsi).

 • Mirjam-Mari Marastu

  Mirjam-Mari Marastu on YourOffice peajurist ja partner. 20-aastase juhi ja juristikogemuse jooksul on Mirjam puutunud kokku erinevate töösuhetega ning nõustanud üle 100 tööandja toksilise töösuhte lahendamisel. Hea suhe ei vaja juristi sekkumist. Toksilise töösuhte lahendamisel on aga sageli vaja juriidilist abi, et mõista suhte osapoolte õiguseid, kohustusi ja vastutust.

 • Kiur Lootus

  Kiur Lootus on juhtimistreener (sertifitseeritud executive-coach) ja koolitaja. Tema eesmärgiks on inimestekeskse juhtimiskultuuri juurutamine organisatsioonides. Selleks viib ta läbi neuro-teadusele tuginevate juhtimispraktikate ning konfliktivõimkuse tõstmise koolitusi. Samuti osaleb ta  koolitajana EBS Executive Education juures coach-ide väljaõppes. Enese tulemuslikkuse tõstmiseks on Kiur võtnud kasutusele samuti neuro-teaduse parimaid teadmiseid ja võtnud suuna aju tervise hoidmisele ja parandamisele ning aitab ka teisi nende teadmistega.

  Kiur tugineb oma koolitustel lisaks teadusele enda üle 20 aastasele kogemusele ettevõtja ja juhina. Ta on olnud mitmetes sektorites tegev peamiselt arengufaasis ettevõtetes, kandes seal erinevaid rolle. Tema kirg on enesearendamine ja kiiresti kasvavad ettevõtted, kuna need võimaldavad kasutada loomingulisust ja vajavad kiiret reageerimist. See aitab teda hoida pidevas arengus ja olla kursis kõige värskemate suundadega.