Tasuta infopooltund: Mida teha kui lepingupartner rikub lepingut?

E-õppe keskkond, vabalt valitud ajal
Juhtimine
Tasuta
Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest e-posti aadressil kuni viis tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Infopooltunnis annab YourOffice vanemjurist Carmen Tars ülevaate järgmistel teemadel:

• Millised on õigused?
• Kuidas oma õiguseid kaitsta?
• Millal on võimalik nõuda kahju hüvitamist?
• Millal on võimalik nõuda leppetrahvi, viivist, intressi?
• Millal on õigus nõuda hinna alandamist?
• Kas ja kuidas saab lepingust taganeda?

Koolitaja

  • CARMEN TARS