Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn

tel: 622 1886

e-post: info[at]youroffice.ee

registrikood: 11374672

Your Office

Vajate abi?
Meie spetsialistid pakuvad Teile õigusabi, korraldavad raamatupidamist, jälgivad rahade liikumist ning tagavad sujuva bürootöö ja asjaajamise.

Soovite keskenduda oma põhitegevusele?
Tehes Teie eest ära rutiinsed asjad, vabastame Teie aja oma äri edendamiseks. Toetame Teie põhitegevusi. Oleme Teie tugi.
 

Oleme usaldusväärsed
Tegutseme aastast 2004. Oleme piisavalt suured, et tagada stabiilne teenus aasta läbi, kuid samas küllalt väikesed, et hoolida igast oma kliendist. Hoolimine tähendab arvestamist, et iga klient on erinev. Oleme alati valmis kohandama oma teenuseid vastavalt kliendi vajadustele.

Ajame joonde!
Meie missioon: – ajame asjad joonde! Teisisõnu: korrastame ja hoiame kontrolli all.
Meie visioon: ennetame kliendi vajadusi ja soove! 

Märkame ja korraldame. Ajame joonde. Ennetame.

Koolitused spetsialistilt spetsialistile:

ÕIGUSABI

Kvaliteetset õigusnõu saab pakkuda siis, kui on olemas juriidiliste teadmiste ja oskuste pagas ning klienditundmine. Kliendi tundmine eeldab kliendi äriprotsesside mõistmist ja arusaamist majanduse toimimisest tervikuna. Oluline on avatud suhtumine ja võime näha lahendusi ka keerulistes olukordades.

Oleme kogunud teadmisi ja lahendanud õigusküsimusi juba aastast 2004. Oleme valmis kogutut ja kogetut Teie heaks rakendama.

Pakume nõu igas õigusvaldkonnas. Toetame Teie äri.

 

raamatupidamine ja finantsjuhtimine 

Korrektne raamatupidamine annab Teile kindluse ja julguse oma äri arendada. Hea raamatupidamisteenuse pakkuja on asjatundlik ja konfidentsiaalne, peab kinni tähtaegadest, ennetab Teie vajadusi ja arvestab Teie äri spetsiifikaga. Just nagu meie.

Meie raamatupidamisteenus hõlmab nii seda, mis on kohustuslik, kui ka seda, mis on Teie jaoks vajalik. Oleme viinud oma teenuse kaugemale minevikust ja olevikust – vaatame tulevikku.

Bürooteenused

Meie pakutavad bürooteenused loovad hästitoimiva töökeskkonna.  Head bürooteenust ei märka, sest kõik kulgeb sujuvalt, kindlalt ja turvaliselt.

Teie kirjavahetus on hoitud, Teie töölähetused on tellitud õigel ajal ja  asjakohaselt, Teie kontoris on olemas kõik vajalikud bürootarbed, Teie dokumendid on arhiveeritud ja lihtsasti kättesaadavad, Teie äripartnerite tähtpäevad on alati meeles.PERSONALITEENUSED

Personaliteenuste eesmärgiks on tagada, et Teil on vajalik töötajaskond, kes töötab turvalisust ja tõhusust toetavas keskkonnas.  

Aitame leida sobiva töötaja, koostame soovitava ja nõutava dokumentatsiooni, pakume töökeskkonnaspetsialisti teenuseid. 

MEIST

Kaubamärgi YOUR OFFICE all pakub õigusnõu Legal Services OÜ, raamatupidamis- ja finantsjuhtimisteenuseid Financial Services OÜ, bürooteenuseid Office Services OÜ; emaettevõtja on YourOffice Group OÜ.

Alustasime tegevust 2004. aastal õigusabi ja bürooteenuste pakkujana. 2005. aastal laiendasime oma äri ja lisasime raamatupidamisteenused. Alates 2008.aastast pakume finantsjuhtimise teenuseid.

Grupis töötab (2016. aasta seisuga) 25 spetsialisti. Peame üksteist oluliseks - edu ja hea teenuse tagab ühtsena toimiv ning mõistev meeskond. Meeskonnaks peame nii YOUR OFFICE'i meeskonda kui ka iga meeskonda, mis võib tekkida just Teile teenuse osutamisel.

Oleme avatud uuele. Tahame õppida, näha kaugemale ja kõrgemale. 

YourOffice Group OÜ

Financial Services

Legal Services

office services

HR & Training services

Meie klientide arvnäitajad on seisuga 2013.aasta järgnevad:

Raamatupidamisteenust ostvate klientide arv:

159

Juriidilist teenust ostvate kliente arv:

417

Bürooteenust ostvate klientide arv:

25


Meie kliendid tegutsevad järgnevatel tegevusaladel:

Kinnisvara ja ehitus:

30%

Finants ja investeerimine:

25%

Teenused:

35%

Tootmine:

10%

Your office
EU Perioodil 24. oktoober 2012 kuni 30. november 2012 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi disaininõustamise projekt „Uue brändi, logo kandjate ja veebilehe kujunduse väljatöötamine” osaühingus Office Services Group. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.